ARACHNE.TV

Projekt-Team

Performance
Winfried Tobias (14. Dezember) / Jörg Laue (15. Dezember) / Hans-Friedrich Bormann (Video) / Claudia Splitt (16. Dezember) / Tim Staffel

Viola
Eva Oppl

Text
Jörg Laue / Tim Staffel

Raum / Musik / Video
Jörg Laue

künstlerische Mitarbeit
Hans-Friedrich Bormann / Esther Ernst

Produktionsmanagement / PR
Klaus Dörr

Johann Sebastian Bach, Prelude aus: Suite No. 2, d-moll (BWV 1008)